Skały, które występują na powierzchni ziemi - czy wiesz, jakie bogactwa naturalne posiada nasz świat?


Wśród występujących na kuli ziemskiej skał jednymi, które znajdują się najczęściej są wapienie. Do licznych minerałów zaliczają się także krzemiany. Wapienie używane są powszechnie przez wiele gałęzi przemysłu, krzemiany to między innymi niesamowitej urody kamienie ozdobne oraz szlachetne.Wapień jest zaliczany do skał o charakterze osadowym. Najczęściej zobaczyć można wapień mający białą barwę, chociaż skała ta występuje także w kolorze szarym lub żółtym. Niezwykle rzadko widywane są wapienie mające kolor czerwony lub brunatny. Są to skały wyjątkowo mało odporne na proces krasowienia. Proces ten sprawia, że wapienie tworzą niesamowite i przyjmujące najróżniejsze formy. Tworzą się jaskinie, wywierzyska, lejki oraz żłobki krasowe. Dużo takich form krasowych zlokalizowanych jest na terenie naszego kraju.Kamienie ozdobne z oferty firmy Libet
Author: Libet S.A.
Source: Libet S.A.


Obszarem, na którym znajduje się ich nadzwyczaj dużo jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Najczęściej rozpoznawalną formą krasową na terenie tej wyżyny jest Maczuga Herkulesa, która znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w niewielkiej odległości od zamku Pieskowa Skała. Wapienie wyjątkowo chętnie wykorzystywane są w celach zdobniczych np. wapień. W naszym kraju najczęściej wykorzystuje się do tych celów wapienie , które wydobywa się w rejonie Kielc i Chęcin. Obie te miejscowości zlokalizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego.


Skorupa naszego globu w większości zbudowana jest z krzemianów.

Przestudiuj więcej treści na ten temat - one mogą rzucić całkowicie nowe światło na rozpatrywaną w znajdującym się tu artykule. Zwyczajnie kliknij ten link.

Znamy ich obecnie blisko pięćset, małą liczba czterdziestu należy do bardzo często spotykanych. Wiele z nich to mające znaczną wartość kamienie kolekcjonowane przez kolekcjonerów, inne to niezwykłej urody kamienie, z których powstaje wyjątkowa biżuteria i ozdoby. Przykładem takiego niezwykłej urody krzemianu jest labradoryt. Wspomniany labradoryt po raz pierwszy opisano w XVIII wieku. Jego nazwa wzięła się od półwyspu Labrador.


Poza Kanadą ten bajecznej urody kamień znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Australii, w Finlandii. Występuje także w Polsce. Jednym obszarem jego występowania na terenie Polski jest Dolny Śląsk.
Po labradoryt bardzo chętnie sięgają jubilerzy. Nadzwyczaj cenią ten, który wydobyto na terenie Finlandii. Sięga po niego także przemysł (zobacz cięcie strumieniem wody) ceramiczny. Jest to kamień, który w każdym wzbudzi ogromny zachwyt.

Tags: krasowienie, forma krasowa, krzemiany