Początkowe kroki w budowie budynku, czyli co robić?


Jeśli mamy już wszystko: działkę, plan, pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, zaangażowaną brygadę budowlaną, kierownika budowy (koniecznie) jak też inspektora nadzoru (opcjonalnie) - co teraz? Przed zaczęciem budowy konieczne będzie wytyczenie przez geometrę, punktu posadowienia budynku.

budowa domu
Author: Brett and Sue Coulstock
Source: http://www.flickr.com
Po pierwsze musimy złożyć w stosownym starostwie powiatowym zawiadomienie o przewidywanym rozpoczęciu prac. Musimy to zrobić co najmniej tydzień przed zaczęciem prac. Załącznikiem do zawiadomienia musi być oświadczenie kierownika budowy o przejęciu zadań. Więcej: heliodon.pl/urzędzie powinniśmy zarejestrować dziennik budowy. W następnej kolejności należy zabezpieczyć plac budowy (dokona tego to firma budowlana) oraz ulokować na nim tablicę informacyjną. Tablicę tę zobowiązany jest umieścić kierownik budowy. Jej treść szczegółowo reguluje Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu oraz rozbiórki, tablicy informacyjnej a także ogłoszenia zawierającego dane tyczące się bezpieczeństwa pracy a także ochrony zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, tablica powinna być wykonana ze sztywnej płyty odcienia żółtego o rozmiarach 70 x 90 cm. Powinna mieścić się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej aniżeli metry.budowanie domu
Source: pixabay.com
Prócz już wymienionej tabeli informacyjnej, kierownik budowy zobowiązany jest umieścić też ogłoszenie mieszczące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia. Podstawą prawną jest w tym miejscu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Ogłoszenie powinno zawierać trzy składniki: przewidywane terminy rozpoczęcia jak też zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zaangażowanych na budowie w poszczególnych okresach a także dane dotyczące planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. W praktyce obwieszczenie to na ogół umieszczane jest obok tablicy informacyjnej budowy na podobnej płycie – pomimo iż w owym przypadku nie są określone wymogi tyczące się rozmiarów lub koloru. Zarządzenie mówi tylko, że ma ono być ulokowane w sposób solidny a także ochronione przed zniszczeniem. Następny krok to wytyczenie domu. Zająć się tym musi geodeta, a wykonaną pracę poświadczyć wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu tych formalności może rozpocząć się faktyczna budowa domów.

Zobacz też -
https://www.heliodon.pl/

Tags: zdrowie, budowa, dane