Czym są budowlane kruszywa i jak się je wykorzystuje?


Kruszywa budowlane są sypkim materiałem. Jak sama nazwa wskazuje, służą do wytwarzania mieszanek które są przeznaczone do tworzenia dróg, betonów czy do wyrabiania zapraw służących do budowy budynków. Dlatego też są materiałem tak samo potrzebnym, jak występującym niemal w każdego typu budynkach. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię kruszywa budowlane dzieli się je na sztuczne i mineralne.

kruszywa drogowe - wyrób
Author: Armcon Precast
Source: http://www.flickr.com
Kruszywa sztuczne są to skały , które zostały poddane obróbce termicznej oraz odpady przemysłowe. Biorąc pod uwagę ich uziarnienie dzielimy je na drobne i grube. Średnica drobnych ziaren wynosi do maksymalnie cztery minimetry. Natomiast średnica grubych ziaren wynosi od czterech do sześćdziesięciu trzech minimetrów.

Kruszywa mineralne tymczasem powstają ze skał występujących w naturze. Skały te są poddawane procesom przerobu na kruszywo (warte przeczytania) za sprawą mechanicznej obróbki. Kruszywa mineralne można podzielić ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania. Dzielimyłamane, naturalne czy łanone-granulowaneDo kruszyw naturalnych zalicza się także kruszywa, które nie były kruszone. Tymi tworzywami są: żwir, piasek czy otoczaki. Do rodziny kruszyw łamanych zalicza się skały, które były rozdrobnione. Do trzeciej grupy zalicza się kruszywa kwarcowe zwykłe, które były uszlachetnione.

Należałoby przy temacie kruszyw napomknąć zarazem o spoiwach. Spoiwa są materiałem (zobacz ściernica diamentowa) wiążącymJego specyfiką jest to, że został sproszkowany i pochodzi od minerałów. Jego konsystencja zmienia się, gdy będzie do niego dolana woda. Wtedy twardnieje. Dzięki niemu jest realne wznoszenie budynków.

W miejscu budowy obraz pracy uległ w ostatnich dziesięcioleciach gwałtownym zmianom. Kiedyś wiele robót wykonywano ręcznie. Było to bardzo żmudne i trudne zajęcie. Prace owe trwały nie tylko dłużej, lecz także koszty ich wykonania były o wiele większe. Najcięższą pracę robili zwykli pracownicy etatowi, którzy musieli przenosić ciężkie materiały czy wykopywać rowy pod fundamenty. Za sprawą techniki nie ma potrzeby już tak dużego wysiłku ludzkiego. Maszyny odwalają najcięższą pracę. Koparki czy spychacze są teraz niezastąpione. Ale także należy docenić pracę kruszarek, bo za ich sprawą przystosowywanie i proszkowanie materiałów do użycia jest o wiele prostsze .Tags: skały, minerały, surowce, kruszywa